Харківський «Університет банківської справи»

Харківський «Університет банківської справи»

Спеціалізований багатофункціональний вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, що майже 70 років здійснює освітню діяльність з підготовки та перепідготовки фахівців для фінансово-кредитної системи України. Інститут випустив понад 38 тисяч спеціалістів, серед яких знані банкіри, фінансисти, економісти, організатори банківської справи.

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ №527120 від 03.09.2014, інститут надає освітні послуги, пов’язані з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра з галузі знань «Економіка і підприємництво», «Інформатика та обчислювальна техніка»,  «Специфічні категорії», підготовкою іноземних громадян та підготовкою до вступу до інституту громадян України, забезпечує навчання за програмою підготовки офіцерів запасу, здійснює підвищення кваліфікації працівників системи Національного банку України та комерційних банків, перепідготовку фахівців із наданням другої вищої освіти.